Pusaka yang disimpan dengan rapi di palenggahan agung, terletak di 'Srigati' tidak jauh dari alas kali katonggo. sering menjadi tempat ziarah pejabat juga masyarakat yang mempercayai benda pusaka mempunyai tuah untuk mengabulkan niat yang menziarahi. terlepas percaya atau tidak, keyakinan yang kuat merupakan sugesti yang maha dahsyat untuk memuluskan tujuan orang.

Tidak ada komentar: